close

Rådgivere

Mangler du rådgivere med nødvendig kompetanse til et prosjekt du holder på med? Ta kontakt med oss.

Holder du på med et prosjekt, men mangler kompetanse kan vi supplere med rådgivere i ulike faser av prosjektet. Det kan være alt fra å bearbeide ideen, til planlegging av hva som skal til for å gjennomføre ideen, via utarbeidelse av kommunikasjon -  og markedsstrategi, til den praktiske gjennomføringen av arrangementet eller prosjektet.

Vår kompetanse har utgangspunkt i erfaringer fra det operative miljøet knyttet til filmfestivaler som Film fra Sør og Oslo Pix.

Film fra Sør har hele 27 års fagkunnskap med utvelgelse av film, rettighetsavklaring, gjennomføring av filmfestivaler, premierearrangementer, utekino, seminarer og lignende. Oslo Pix ble arrangert for første gang 8.-13. juni 2017, og passerte målsetningen om 12 000 besøkende.

Festivalkontoret AS har et bredt kontaktnettverk i filmbransjen, både nasjonalt og internasjonalt. Med vårt overblikk kan vi hjelpe til med å orientere deg i det globale filmlandskapet. Vi kjenner kvalitetsfilm og har oversikten over det beste som har vært – og det beste som kommer. Sist men ikke minst, hvordan vi sikrer oss rettighetene. 

Ønsker du et tilbud eller å vite mer?
Send en forespørsel til mail@festivalkontoret.no