close

Oslo kommune gir midler til Spaserstokken

Festivalkontroet AS mottar støtte fra Oslo Kommune til prosjektet ”Spasertur på kontinentene,” et filmtilbud rettet mot Oslos seniorer.

Av , foto: Johnny Vaet Nordskog 10. aug 2017

I byrådens sak 1/2017 om tildeling av driftstilskudd 2017 ble det avsatt 3 millioner kr til Den kulturelle spaserstokken i Oslo. Tiltak som gis støtte skal gjennomføres fra august 2017 og ut juli 2018. Festivalkontoret AS ble tildelt 120 000 kr.

Om prosjektet ”Spasertur på kontinentene”

Prosjektet består av tilrettelagte og gratis oppsøkende filmvisninger for seniorer i deres nærområder. Gjennom i alt 8 arrangementer vil publikum presenteres for en blanding av nye filmtitler og etablerte kvalitetsfilmer fra de siste årenes internasjonale filmscene.

I forkant av hver visning vil det være en innledning fra en av våre egne filmformidlere eller en ekstern innleder som vil sette filmene i en større kontekst gjennom å ta for seg filmens innhold, tematikk og andre særegenheter.

Målgruppe:

- Beboere 60+ på sykehjem, samt brukere av seniorsenter og bibliotekfilialer vi samarbeider med.

Mål for tiltaket:

- Gjennom oppsøkende filmvisninger på seniorsentre, sykehjem, lokale bibliotek og andre tilholdssteder for seniorer i Oslo, ønsker vi å by på kulturopplevelser i trygge og kjente omgivelser, der de enten bor eller oppholder seg. 
- Gi seniorer kvalitetsfilmer utover det de vanligvis kan se på tv. Gjennom filmene introduseres de for nye perspektiver og historier fra hele verden – vi vil tilby seniorene en billedlig spasertur på kontinentene. Samt gi dem anledning til å diskutere og snakke om filmen med formidler i etterkant av visningen.
- Våre visninger skal fungere som en sosial møteplass. Gjennom felles kulturopplevelser får vi folk til å ikke bare treffes og bli kjent, men de gis også noen temaer å kunne snakke om. Vi ønsker å sette i gang diskusjoner som også kan fortsette etter vår formidler har dratt.

Kjenner du til et seniorsenter eller sykehjem som vil ha besøk av oss? Ta kontakt på mail@festivalkontoret.no