close

Oslo Pix

Festivalkontoret har fått innovasjonsmidler fra Oslo Kommune til å utrede en ny internasjonal filmfestival i Oslo. Utredningen skal undersøke alle relevante aspekter ved, og forutsetninger for, en ny publikumsfestival i Oslo. 

Av 31. mar 2016

Utredningen er forventet ferdigstilt i august 2016 og gjøres i samarbeid med Nordisk Film Kino.

Har du innspill til hvordan du mener en slik festival bør være? Send mail til heidi@festivalkontoret.no.