close

Film for barn og unge

Stiftelsen Festivalkontoret gjennomfører året rundt en rekke filmvisninger som er spesielt rettet mot barn og unge; et tilbud som hvert år dekker tusenvis av skolebarn over hele landet. Nå starter vi også opp tilbud for barnehager i Oslo.

Av 30. mai 2019

Filmkultur for barn og unge voksne er en prioritert del av vår virksomhet. Både under festivalene våre og ellers i løpet av året skaper vi møteplasser der fremtidens samfunns-byggere møter filmkulturen på andre premisser, enn ved et besøk på Netflix eller på en Marvelfilm på kino. I Kulturdepartementets utredning, Fremtidens kultur i et brukerperspektiv (Infuture, 2018), slås det fast at svært mye av barn og unges filmkonsum nå foregår på iPadene eller på datamaskinen hjemme. Ukuratert film fra strømmetjenestene, som med liten refleksjon konsumeres alene eller med venner. De unge er nesten borte fra fellesarenaen, og denne formen for filmkonsum skaper utfordringer for oss som samfunn på sikt. Vi ønsker å tilby muligheten til å vise en annen type film, som oppleves i felleskap, og vi supplerer gjerne med noen gode verktøy – som gir en bedre forståelse for hvordan film kan påvirke verdier og holdninger hos barn og unge.

Det er flere mulige tilbud å benytte seg av . Vi har hvert år skolevisninger på våre tre filmfestivaler – Arabiske filmdagerOslo Pix og Film fra Sør-festivalen. Nå utvider vi også tilbudet, med muligheter for barnehagene til å melde seg på. I tillegg arrangerer vi en rekke filmvisninger for skoleelever over hele landet, både i samarbeid med Den kulturelle skolesekken, og gjennom prosjektet FN-Film fra Sør, som arrangeres i samarbeid med FN-Sambandet.

Vi kan også tilby tilrettelagte visninger på bestilling, enten oppsøkende på skoler eller i kinosal. 
Filmene settes inn i en større kontekst av en av våre profesjonelle filmformidlere eller en person med spesiell relevans for filmen, som f. eks. en regissør, produsent eller skuespiller.    

Er du lærer, jobber på ungdomsklubb, i barnehage, eller arrangerer tilstelninger der barn er i fokus, så kan vi være en partner som kan skreddersy et filmopplegg for de unge. Det kan skje innen de nevnte prosjekter , eller kan gjøres uavhengig av disse. Vi har muligheter under festivalene våre, og i resten av året. For mer informasjon om dette kontakt vår skolekoordinator på pereirik@festivalkontoret.no